CÔNG TY CỔ PHẦN RENNELL / Thiết bị thu phát sóng wifi / Kích sóng Repeater / Bộ kích sóng tốc độ cao Wifi Extender Router/Repeater/Access Point

Bộ kích sóng tốc độ cao Wifi Extender Router/Repeater/Access Point

1200Mbps wireless repeater ,11AC dual frequency

Bộ mở rộng sóng Wifi Comfast CF-WR753AC chuẩn AC tốc độ 1200Mps

Tăng cường mạng Wi-Fi của bạn

Bạn cảm thấy mệt mỏi vì sóng Wi-Fi quá yếu? Bộ mở rộng sóng của Comfast kết nối với router Wi-Fi của bạn, tăng cường và mở rộng tín hiệu của nó vào các khu vực mà sóng Wi-Fi không thể đến được. Thiết bị cũng làm giảm nhiễu tín hiệu để đảm bảo độ bao phủ sóng Wi-Fi đáng tin cậy trong nhà hoặc văn phòng của bạn.

Dễ dàng Cài đặt và Di chuyển linh hoạt