CÔNG TY CỔ PHẦN RENNELL / Thiết bị thu phát sóng wifi / Kích sóng Repeater / Bộ mở rộng sóng Wifi Comfast CF-WR752AC chuẩn AC tốc độ 1200Mps

Bộ mở rộng sóng Wifi Comfast CF-WR752AC chuẩn AC tốc độ 1200Mps

Bộ mở rộng sóng Wifi Comfast CF-WR752AC chuẩn AC tốc độ 1200Mps

Bạn cảm thấy mệt mỏi vì sóng Wi-Fi quá yếu? Bộ mở rộng sóng của Comfast kết nối với router Wi-Fi của bạn, tăng cường và mở rộng tín hiệu của nó vào các khu vực mà sóng Wi-Fi không thể đến được. Thiết bị cũng làm giảm nhiễu tín hiệu để đảm bảo độ bao phủ sóng Wi-Fi đáng tin cậy trong nhà hoặc văn phòng của bạn .Bộ mở rộng sóng Wifi  (Repeater )Comfast CF-WR752AC chuẩn AC tốc độ 1200Mps sẽ giúp bạn giải quyết nhu cầu này với thông số chi tiết như bên dưới: